BIO TRADE & TRANS, s. r. o. 

Naša spoločnosť (ďalej len „BTT“) bola založená v roku 2007. Predmetom podnikania je spracovanie, skladovanie, predaj lesnej a poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, predaj guľatiny, vlákniny a produkcia palivového dreva. 

Poskytujeme služby štiepkovania, prepravy biomasy na území západného, stredného, južného Slovenska a vo východnej časti Českej republiky. Spracovávame biomasu predovšetkým na ťažšie až ťažko dostupných miestach veľkoobjemovou technikou s cieľom minimalizovať náklady na produkciu biomasy. Špecializujeme sa preto predovšetkým na poskytovanie služieb pri spracovaní odpadov po ťažbe drevín a energetických porastov. V roku 2020 sme spracovali 520 000 prm štiepky. 

Naša spoločnosť systematicky rozširuje a obnovuje vozový park s cieľom zvyšovania kapacity štiepkovania a dopravy, zníženia prevádzkových nákladov, zníženia produkcie CO2. Našou činnosťou sa snažíme čo najmenej zaťažovať ovzdušie a životné prostredie. Z pôvodnej priemernej spotreby 0,6 l/prm spracovaného dreva sme zmenou technologických postupov, modernizáciou štiepkovačov a ich pohonných jednotiek znížili spotrebu na 0,42 l/prm spracovaného dreva.

V súčasnosti disponujeme flotilou 11 štiepkovačov, čo našu spoločnosť radí medzi skupinu technologicky najlepšie vybavených spoločností s obdobným predmetom podnikania nielen na území SR a ČR, ale aj v Európe. Vo výrobnom procese používame 5 štiepkovačov na kamiónových podvozkoch značky MAN a MERCEDES a 6 štiepkovačov, ktoré sú ťahané a poháňané traktormi značky FENDT. Traktorové štiepkovače umožňujú výrobu biomasy aj v tých najnáročnejších terénoch. Počas našej činnosti sme sa snažili identifikovať optimálnu kombináciu technológie vzhľadom na hospodárnosť a dostupnosť našim klientom. BTT ročne do obnovy a rozširovania technologického parku investuje 1,5 až 2 mil €. 

Nevyhnutnou časťou výroby a obchodu s biomasou je aj jej preprava. Prepravu biomasy zabezpečujeme nákladnými vozidlami. Vlastníme nákladné vozidlá určené na diaľkovú dopravu biomasy s návesmi s objemom 90 prm, vozidlá s pohonom 4 x 4 a návesmi s objemom 75 prm. Do náročnejších terénov používame kontajnerové súpravy s pohonom 6 x 6 alebo 8 x 6 a do najextrémnejších terénov používame traktory značky FENDT s veľkoobjemovými vlečkami. Spoločnosť disponuje vlastnými skladovými areálmi a príslušnou manipulačnou technikou. Sme tak schopní našim klientom dodávať energetickú biomasu počas celého roka. 

V roku 2019 sa naša spoločnosť na základe požiadaviek klientov rozhodla kúpiť aj vývozné súpravy na vývoz biomasy, guľatiny a vlákniny z lesných terénov na manipulačné miesta. Náš vozový park v tomto období doplnila vývozná súprava značky Kesla s pohonom, ťahaná traktorom Valtra. Do extrémnych, svahovitých, zamokrených alebo inak neprístupných terénov disponujeme samochodnou vývoznou súpravou značky LOGSET s pohonom kolies 8 x 8, ktorej trakciu vieme zlepšiť vďaka železným kolopásom na každú nápravu.

Vzhľadom na komplexnosť našich služieb sa naša spoločnosť rozhodla zakúpiť strihaciu hlavicu značky WOODCRACKER C 350 na výrub energetických plantáži, čistenie zanedbaných pozemkov, čistenie vodných tokov a podobne, ktorá je pripevnená na kolesovom bagri VOLVO s ramenom. Okrem strihacej hlavice vlastníme taktiež aj lesnú frézu značky SEPPI M MULTIFORST 250, ktorou vieme urobiť rekultiváciu, čistenie extrémne zanedbaných pozemkov od rôznych náletových drevín a krov až po finálnu úpravu pozemku napríklad pre začatie stavebných a výkopových prác. 

BIO TRADE & TRANS, s. r. o. 
Česká 15, 831 03 Bratislava
Prevádzka: 
Východná 2605, 911 08 Trenčín

Tel.: +421 911 794 195

E-mail: j.rybar@biotrade.sk

IČO: ​43 844 596
Spoločnosť je zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: ​49546/B.

> Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobných údajov

Cookies na našej stránke